Een antwoordelijke gemeenschap

Voor het vak Postmodernism and Theological Hermeneutics schreef ik vorig semester een paper met daarin een review van The Fall of Interpretation (James K.A. Smith), The Next Reformation (Carl Raschke) en Theological Hermeneutics (Alexander S. Jensen). Ik sluit af met een poging tot integratie en uitbreiding van een belangrijk gemeenschappelijk punt: hun waardering voor intersubjectiviteit bij interpretatie.

Heel kort door de bocht samengevat: objectiviteit bij interpretatie bestaat niet (objectiviteit bestaat überhaupt niet), maar subjectiviteit of nog erger: relativiteit lijkt ook geen goed alternatief. De oplossing daarvoor is een intersubjectiviteit. Tussen God en mens, maar ook tussen mensen onderling. Klik HIER om de paper te lezen. (Of ga naar STUDIES.)

Op basis van deze paper heb ik in Ichtus Gent en Ichtus Kortrijk een lezing gegeven over de Kerk als antwoordelijke gemeenschap. Klik HIER om de PowerPoint van die lezing te bekijken.

Categories:

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: