The truth

Een paar dagen geleden, postte ik een stukje over de waarheid. Vandaag was ik een lyric van As I Lay Dying aan het lezen. Hoewel ik het liedje The Sound of Truth al héél vaak beluisterd heb, viel me vandaag voor het eerst die tekst op. Ik wil hem graag met jullie delen:

We have all heard what we wanted to hear
“Truth” that sounds right to our ears

But what wisdom is there within us
To live based on the feeling of our hearts
How many times has instinct let us down
Never to be thought through
Never to be questioned
Say what you really mean
When your ambition calls you
For what use is there in praying
If you will only hear what you want to hear?

We speak of fighting to resist this world
But what about the battle within us?
If we have chosen to live against the grain
Then why are we all facing the same way?
There is no difference between us and them
If we all blindly seek truth from sentiment

Is dit niet vaak het geval? We bidden God om iets waarbij we al lang een antwoord voor ogen hebben. En wat God tegen ons zegt, dat gaan we interpreteren in het licht van de ‘waarheid’ die wij voor ogen hebben. Krijgen we dan – zoals de mannen van As I Lay Dying al aangeven – een soort christelijk geloof dat gebaseerd is op persoonlijk aanvoelen. Een soort sentiment dat gebaseerd is op onze menselijke wijsheid?

Zondag in The Living Room hadden we het over wereldse en goddelijke wijsheid. Daarbij is 1Ko1:18-31 erg boeiend:

De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven: ‘Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal ik tenietdoen.’ Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend, en hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.

Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost, opdat het zal zijn zoals geschreven staat: ‘Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen.’

(As I Lay Dying is een christelijke band die op een seculier label [Metalblade Records] zit. Op hun MySpace kun je het liedje The Sound of Truth integraal beluisteren.)

Categories:

Comments

One response to “The truth”

 1. Henri avatar

  “If you will only hear what you want to hear?”
  “If we all blindly seek truth from sentiment”

  Quote Gie Vleugels: “Hoe leer je lezen wat er in de Bijbel staat, i.p.v. wat je denkt dat er staat? Wij lezen de Bijbel vanuit hetgeen we al weten, denken en geloven. Maar hoe lees je wat er staat?”

  Dit refereert natuurlijk naar het bekende concept van subjectiviteit, of de bril die we op hebben, de bagage die we meenemen. Je kunt nooit volledig objectief zijn.

  Maar als je vanuit die vraagstelling vertrekt, zoals Gie’s woorden aangeven, toon je wel al een verlangen om objectief de waarheid te ontdekken. Dit verlangen komt ook in het lied terug! Da’s mooi!

  In plaats van ons gebedsleven, keuzes, geloofsleven, … te baseren op wat we denken te weten, moeten we het baseren op wat we hopen te leren.

  Toch kun je ook sterk staan in wat je reeds geleerd hebt, dan betekent dat je deze zin voor jezelf moet kunnen funderen:
  “Truth” that sounds right to our ears”
  Klinkt het goed omdat het in ons straatje zit?
  Of klinkt het goed omdat we het reeds eerder onderzocht en als “goed” bevonden hebben?

  Vaak is het het eerste en daarom is dit lied enorm waardevol, bedankt!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: