Onszelf

God biedt niet alleen Zichzelf aan, Hij vraagt ook aan ons: geef Mij uw hart!
Even ernstig gemeend als wanneer de moeder van een ziek kind de dokter toeroept: help mijn kind!
Heeft God ons dan nodig?
Ja, Hij kan niet buiten ons, want Hij wil niet buiten ons.
Hij vraagt niet iets van ons.
Hij vraagt niet veel van ons.
Hij vraagt niet alles van ons.
Hij vraagt onszelf.
‘Als ik het hart van mijn vrouw niet heb,’ zei iemand, ‘ dan kan ik wel in zekere zin allerlei van haar hebben: haar geld, haar huishoudelijke zorg, maar welbeschouwd heb ik dat alles dan niet, ik wil het niet hebben ook, ik werp dat alles in gloeiende verontwaardiging terug, omdat daarin ontbreekt wat ik eigenlijk alleen verlang: haar liefde, haarzelf.’
Geef Mij uw hart, zegt God.
(Okke Jager, in Liefde doet wonderen)

Categories:

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: