ERTS: Creatie en evolutie

Woensdag 02/04 om 19u pakt ERTS op Radio 1 uit met een interview over het debat creatie/evolutie. De geïnterviewde van dienst is uw dienstbare blogschrijver. Het interview duurt zo’n 14 min. en was oorspronkelijk 80 min. ERTS heeft dus heel wat knip- en plakwerk moeten doen. Daarbij bestaat sowieso de kans dat mijn mening verknipt wordt, maar ik moet zeggen dat ik blij ben met het werk dat ERTS geleverd heeft. Ik heb niet de indruk dat mijn mening fout wordt weergegeven.

Klik hier voor het volledige interview. (Binnenkort verschijnt de tekst van het interview hier).

Misschien nog wat uitleg over ‘fundamentalisme’. Ik zeg in het interview dat ik dat begrip niet als heel bedreigend zie. Aan de andere kant gaat het wel om een ‘-isme’ en dat is sowieso een verabsolutering. En die verabsolutering houdt vaak een uitsluiten van ratio in. Wanneer ik mezelf als fundamentalist bestempel, is dat dan ook misschien niet de ideale woordkeuze, maar zou ‘fundamenteel’ beter gekozen zijn. Tot zover deze licht bijsturing.

Update: Blijkbaar was nog wat verklaring nodig. Een bepaald moment in het interview zeg ik dat ik niet in toeval geloof. Het woord ‘toeval’ is echter weinig zeggend, zeker in een context van ontstaanstheorieën. Ik vind daarbij de uitwerking die Graeme Finlay in het artikel Homo Divinus: The Ape That Bears God’s Image erg boeiend. Hij maakt onderscheid tussen twee soorten toeval, al dekt ‘toeval’ het Engelse ‘chance’ niet volledig. Lees hier het volledige artikel (wat hij zegt over chance staat op pag. 17-18).

Wanneer ik zeg dat ik niet in toeval geloof, dan betekent dit dat ik geloof dat er wel degelijk een teleologisch aspect aan het ontstaan geweest is (dat de mens bijvoorbeeld doelgericht is ontstaan). Daar kunnen – zoals deïsten en theïsten ook zullen beweren – wel vormen van toeval aan te pas gekomen zijn. (Bedankt aan Kansel om me op dit kort-door-de-bochtgegeven te wijzen.)

Categories:

Comments

8 responses to “ERTS: Creatie en evolutie”

 1. Daniël Adams avatar

  Ik heb geluisterd naar het intervieuw en vind dat Job een nuchtere kijk heeft op het ganse debat van creatie-evolutie.

  Een groot probleem volgens mij is het weglaten van een zondeval in een evolutietheorie.

  Als we nu de natuur wetenschappelijk onderzoeken om na te gaan hoe God deze gemaakt heeft dan zitten we met een aantal negatieve invloeden die er in het oorspronkelijk concept niet waren.
  Welke wel en welke niet zijn niet altijd zo duidelijk.
  Zo lezen we bvb in de bijbel dat distels er gekomen zijn na de zondeval.
  Vrouwen moeilijker kinderen zullen baren enz…
  Maar wat er allemaal juist na de zondeval veranderde daar hebben we geen compleet beeld van.

  We weten ook niet compleet welke macht invloed de tegenstander van God kreeg na de zondeval op de schepping.
  Want in de bijbel lezen we bvb in Job hoe satan macht krijgt en mogelijkheden om Job ziek te maken enz…

  Dus mijn conclusie “als Christen” is dat als we willen weten hoe God zijn schepping maakte we eigenlijk terug zouden moeten gaan in de tijd en in het oorspronkelijk concept aan wetenschappelijk onderzoek gaan doen.

  Verder wil ik ook even opmerken dat de schepping waar we nu lezen zucht en kreunt, het is aan vernieuwing toe vanwege het geschonden concept.
  We verwachten als Christen daarom de komst van een nieuwe Hemel en een nieuwe Aarde.

 2. Daniël Adams avatar

  Verder zit een theïstisch gelovige met de volgende moeilijkheid:

  Romeinen 5:12-21

  12 Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd. 13 Er was al zonde in de wereld voordat de wet er was; alleen, zonder wet wordt er van de zonde geen rekening bijgehouden. 14 Toch heerste de dood in de tijd van Adam tot Mozes over alle mensen, ook al begingen ze met hun zonden niet dezelfde overtreding als Adam. Nu is Adam de voorafbeelding van hem die komen zou. 15 Maar de genade gaat zijn overtreding verre te boven. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven, maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. 16 Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verre te boven, want die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid, maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot vrijspraak geleid. 17 Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo’n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus. 18 Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. 19 Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden. 20 En later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen; maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger. 21 Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus, onze Heer.

  Grotjes Daniël

 3. maxplanck avatar

  ‘k Heb er nu pas naar geluisterd. Fijn interview.

  Alleen Richard Dawkins subtiel noemen, dat was er een beetje over ;).

 4. Job avatar

  Beste Daniël,

  Ik begrijp je vragen, maar ik ga niet met al je stelling akkoord. Het is echter heel moeilijk om zomaar te discussiëren via het internet. Ik weet ook niet welke achtergrond jij hebt, maar ik ben geen natuurwetenschapper en over de natuurwetenschappelijke zaken spreek ik me liever niet uit. Daarvoor kun je terecht bij anderen zoals Peter Bogaerts.

  Maxplanck,

  Ik heb het natuurlijk over ‘subtiel voor de leek’, niet voor de doorwinterde wetenschapper die jij bent :p.

 5. maxplanck avatar

  Ik had het over het doordrukken van zijn atheïstisch denken. Dat propageert hij zelf toch op onsubtiele wijze, zoals de titel van zijn boek ‘The God Delusion’ al aangeeft?

 6. Job avatar

  Ik had het in het interview meer over het feit dat hij subtiel de overgang maakt van natuurwetenschap naar atheïsme. Het ene moment is hij over evolutieleer aan het spreken, het andere moment over atheïsme, zonder dat hij daar een duidelijk categorisch onderscheid in maakt.

 7. Truthseeker avatar
  Truthseeker

  Ik heb de geschreven versie even gelezen op de Erts-site. Je hebt een zeer genuanceerde kijk op de discussie gegeven.

  De laatste vraagstelling vond ik wel redelijk erover: “Het is niet alleen in christelijke kringen dat schepping wordt gepredikt, ook moslims leggen daar sterke nadruk op. Misschien is het ook daarom dat creationisme al snel het stempel krijgt van fundamentalisme. …”

  Polkinghorne is anders best origineel geschreven.

 8. Job avatar

  Dat is een stelling die ik niet heb neergezet, maar de presentatrice. Ik weet helemaal niet of ik zelf verantwoordelijk ben voor het feit dat zij dit gebruikt. Sowieso is het interview van 80 min tot een kwartier teruggebracht, dus ik weet niet goed in welke context dit precies werd gezegd.

  Bedankt voor het commentaar trouwens.

  Het was best wel intensief op geïnterviewd te worden. Wanneer je iets schrijft, kun je een aantal keer overlezen of opnieuw editten. Bij een dergelijk interview is dat niet mogelijk, vandaar dat ik misschien niet altijd correct heb weergegeven wat mijn mening is, maar al bij al ben ik er erg tevreden over.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: