Jesus Camp (2)

De film Jesus Camp is volledig te bekijken op http://video.google.com/videoplay?docid=-2951728125796183106. Ik moet wel waarschuwen: het is niet voor gevoelige kijkers.

Ik ben dan ook heel blij dat het EJV (Evangelisch Jeugdverbond) het onderstaande persbericht de wereld heeft ingestuurd. De kampen van het EJV zijn hoegenaamd niet te vergelijken met het kamp dat in de documentaire zichtbaar is. De documentaire kan ons op zijn best helpen om alert te zijn voor indoctrinatie, maar is veelal gewoon angstaanjagend.

“Naar aanleiding van het verschijnen van de shockdoc ‘Jesus Camp’ willen we als EAV (Evangelische Alliantie Vlaanderen) en zijn Jeugdwerking EJV (Evangelisch Jeugdverbond) een eventuele eenzijdige beeldvorming anticiperen en waar nodig corrigeren.

Te vaak wordt gesteld dat als het in Evangelisch Amerika regent, het in andere Westerse gebieden, dus ook België, druppelt. Het vraagt dan ook enig historisch besef om na te gaan in hoeverre het evangelicalisme wereldwijd wel in overeenstemming is met de geloofsbeleving van een groep van fundamentalistische en fanatieke strekking zoals geportretteerd in Jesus Camp. Ontegensprekelijk komen in de documentaire boeiende thema’s aan bod die om duiding vragen: scheiding tussen kerk en staat, mens- en wereldbeeld, verrechtsing van de politiek, geopolitieke mechanismen, religieus fundamentalisme en fanatisme, homeschooling, enz. Deze topics zijn geen exclusieven van de evangelicalen maar vinden we in elke zingevingtraditie terug. Daar er onder de Evangelische Alliantie door de overheid erkende jeugdwerkingen actief zijn, is het dan ook onze plicht om even kort te reageren op de inhoud van deze overigens beklijvende documentaire.

Onze jeugdwerkingen hanteren een aantal kernwaarden waarvan we menen dat ze elke vorm van indoctrinatie of cultuspraktijken moeten voorkomen. Kernwaarden zijn namelijk niets anders dan antwoorden op de volgende vraag: Kunnen of zouden we dit doen of juist niet? Wat betreft onze organisatie zijn we tot de verwoording gekomen van een aantal kernwaarden die op hun beurt zijn opgenomen in het driejaarlijks beleidsplan (in dit geval van het EJV).

Belang van vrijwillige participatie: Onze jeugdwerking wil zorgen voor een veilige plaats waar jongeren hun overtuigingen, gaven en problemen kunnen verwerken. We moeten respecteren dat ze het recht hebben om te kiezen of ze willen participeren of niet.

Belang van machtiging: Ons jeugdwerk steunt jongeren in hun zoektocht naar verantwoordelijkheid. Jongeren krijgen een groter co-ownership over hun eigen leven en over de leefgemeenschap waar ze deel van uitmaken.

Belang van gelijke kansen: Ons jeugdwerk promoot verscheidenheid en vecht discriminatie aan, en pleit zo voor gelijkheid van kansen. Ons jeugdwerk helpt jongeren om oppressies te identificeren en aan te vechten zoals racisme, seksisme, en alle oppressies die ontstaan uit verschillen in intellect, cultuur, ras, taal, geslacht, invaliditeit, leeftijd, religie en klasse. Dit is geen ‘politieke correctheid’, maar een kwestie van waardering en respect voor alle mensen.

Belang van ‘in hun wereld stappen’ (incarnatie): Hoe kan ons jeugdwerk vanuit een specifiek christelijk geïnspireerde manier geïnterpreteerd worden?

Hoe dicht kan je komen bij de jongeren of hoe ver mag je gaan in hun ervaring en belevingswereld?
De incarnatie van Christus staat voor ons model voor het principe van het jeugdwerk. Net zoals Jezus Zijn omgeving verliet om ‘Zijn intrek te nemen in onze wijk’, zo wordt er van ons gevraagd dat we onze comfortzone inruilen voor de omgeving van jongeren. De incarnatie herinnert ons eraan om de stap te zetten en naar jongeren te gaan en hen te helpen. Het jeugdwerk is een missie op zich. De drie andere waarden willen dus voorkomen dat onze missie ontaardt in indoctrinatie
of in cultuspraktijk. Het jeugdwerk is dus voor ons vooral een zingevingwerk.

Met deze kernwaarden willen we tonen dat het evangelicalisme in Vlaanderen ook een ander, humaner, gezicht kent.”

Categories:

Comments

2 responses to “Jesus Camp (2)”

 1. filipdecavel avatar

  Bedankt om het nog eens onder de aandacht te brengen…

 2. JanPrins avatar
  JanPrins

  Ik heb de hele film gezien en ik ben zelf Christen en ik ben geschokt. Wanneer ik daar overheen was; heb ik de film nog eens met een ander licht kunnen bekijken.

  In maatschappelijke zin zien we dat zij niet onderdoen aan de werkwijze van Osama Bin Laden die de Islam gebruikt als dekmantel voor zijn praktijken door de Taliben; zo hebben de evangelische indoctrinators de ontvankelijke kinderen gemaakt tot de meest verpeste kinderen ooit, waarbij die vrouw in die film allereerst zegt, dat zij ze:”God fix the world” en later zegt dat dit de kinderen moeten doen. Nu even deze twee dingen, die beiden de waarheid niet hebben, te onderkennen, dat het allemaal uit hun eigen kracht moet. Dan nog te zien dat het ook onderdanig moet zijn aan de politiek; filosofie en religie, welke we juist in Openbaringen 13 zien, dat dit de beesten uit de aarde zijn en dat wij daar niets van den hebben, al drie leugens te pakken hebben. Gods Geest is daar niet aan het werk. Wij hebben hier ook gezien, dat satan werkt als een engel des Lichts en dat dit juist in het zaad dat onder de doornen en distels zit. Ofwel zij zitten in Samaria en onder de hoer Ohola en hebben hun eigen kerken, maar ondanks het feit dat daar tussen 5% gelovigen zitten; haalt God heb eruit en zal hij ze naar Hem toe halen, wanneer de Gemeente opgenomen wordt. We zien dan ook, dat zij het evangeli niet hebben, omdat deze op wt en werken gestoeld zijn en niet op grond van geloof en door het geloof de Genade van God verkregen hebbende. Die kinderpredikante zei het al. We are following a religion. Net als Osama Bin Laden, die ook een religie vormt en onder een religie zit geen vrucht van de Geest en hebben zij ook de eeuwige behoudenis niet.

  Ik ga deze film gebruiken in mijn pastorale lessen aan pastors, omdat dit nodig is, dat wanneer ze een kind hebbe die in Nederland ook zo gebrainwashed is geworden, dat ze daarop ook hun inzichten door God helemaal zijn verknipt. Zij hebben Christus niet in het hart; ze kennen de Heer Jezus Christus alleen maar naar hun doctrine en niet zoals de Bijbel dat werkelijk zegt en de Genade Gods zien ze niet meer voor ogen.

  Verder wat me opvalt is, dat het alleen maar volwassenen zijn, die deze kinderen doctrineren. Dit is gewoon een concentratiekamp voor kinderen uit het evanglisch milieu. Net zo erg als wat Adolf Hitler in de Tweede wereldoorlog deed.

  Jan Prins.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: