Triniteit

Een van de grootste mysteries van het christelijk geloof is de Drie-eenheid en de verhouding tussen die drie godspersonen. Op Grootkamp ben ik met mijn stilletijdgroep ingegaan op de doop van Jezus (Mt3:13-17). Vroeger begreep ik volmaakt niets van dat stuk. Waarom had Jezus de doop van de heilige Geest nodig? Jezus was toch al God? Ja, maar hij was ook mens. Het is opvallend dat Jezus zijn openbare bediening pas start nadat de Geest op Hem is neergedaald. Ouweneel (2007:141-145*) wijst er op dat Jezus als God bepaalde typische kenmerken zoals wijsheid, kennis, sterkte… had. Hij voegt daar echter aan toe dat de mens Jezus die had door de kracht van de Geest. Met andere woorden, Jezus’ menszijn werd in zijn doop aangevuld met de kracht van de heilige Geest, wat als gevolg had dat Hij tot meer in staat was. Eigenlijk zouden we ervan kunnen spreken dat Jezus, meer mens werd. Niet dat Hij daarom minder God werd, maar doordat de symbiose tussen het menszijn en de Geest tot stand kwam, krijgen we een Mens die tot meer in staat is én niet omdat Hij God is. Dit heeft grote gevolgen voor ons. Hoewel wij nooit de goddelijke dimensie van Jezus zullen hebben, hebben we wel die menselijke dimensie en die kan blijkbaar aangevuld (of vervolledigd) worden door de Geest, waardoor ook wij tot dingen in staat zijn die onmogelijk zijn, wanneer we het alleen zouden aanpakken. Wij kunnen dus, ondanks onze beperktheid, in een bediening voor God stappen, niet alleen door ons eigen kunnen, maar door een aanvulling daarop door de Geest van God. Hoe die Triniteit zich nu precies verhoudt? Ik weet het niet, en ik ben er redelijk zeker van dat u dat ook niet doet. Ooit zullen we het wel begrijpen, maar tot dan kunnen we er van genieten dat dat de vele mysteries van het christendom er ons attent op maken dat God groter is dan ons. We kunnen Hem niet volledig vatten in menselijke ratio, wat natuurlijk geen rem mag zijn om Hem beter te leren kennen.

  • Ouweneel, W.J. (2007). De Geest van God. Vaassen: Medema.

Categories:

Comments

One response to “Triniteit”

  1. maxplanck avatar

    Door de Geest meer mens worden, en dus meer het beeld van God benaderen naar hetwelk we geschapen zijn.
    Fijne gedachte!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: