“General revelation” en/of “natural theology”?

God openbaart zich in de natuur. Dan spreken we over general revelation of algemene openbaring. Iedereen – christen of niet – heeft toegang tot deze openbaring. Het is volgens een aantal theologen de vraag of algemene openbaring leidt tot natural theology of natuurlijke theologie. Natuurlijke theologie zegt dat het mogelijk is God te kennen in de natuur (en dus in de algemene openbaring).

Ik sluit me aan bij de theologen die kritisch staan tegenover natuurlijke theologie. We kunnen God niet kennen zonder de ‘speciale openbaring’ (o.a. in zijn Woord en zijn Zoon Jezus). We kunnen God volgens mij wel beter leren kennen door zijn schepping, maar daarvoor hebben we een gepast interpretatiekader nodig om die Godskennis te ontdekken.

Laat me het volgende voorbeeld geven om mijn standpunt te illustreren. Misschien heb je wel al gehoord van html-code. Dat is de codetaal van het internet. Die krijg je niet te zien, maar achter elke website zit een code; elke internetgebruiker heeft er dus toegang toe. Dat wil echter niet zeggen dat je de achterliggende kracht achter webdesign begrijpt. Daarvoor moet je een soort ingewijde zijn. Je moet een basiskennis van de code kennen om diens werking te leren kennen. Iedere mens heeft op soortgelijke wijze toegang tot God, maar dat wil niet zeggen dat je een zekere Godskennis hebt; daarvoor moet je toegang hebben tot de Bijbel en tot Jezus Christus, pas dan kan jouw Godskennis uitgebreid worden door de natuur.

Aanleiding voor dit stuk: De preek in ICEL van gisteren en een artikel in Ellips: Kees Ouwendorp, “Het antropische principe en de natuurlijke theologie,” Ellips 33, no. 8 (2008): 20-23.

Categories:

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: