Scriptieverdediging

De laatste versie van de thesis staat online. En normaal gezien ben ik over een paar dagen officieel afgestudeerd onderwijspedagoog. De verdediging ging min of meer zoals ik verwacht had. Prof. dr. Simon, die mijn promotor was, heeft me niet voor verrassingen doen staan door hem plotseling slecht te vinden. Prof. dr. van Braak had niet echt opmerkingen over mijn methodologie, maar wel een aantal inhoudelijke bemerkingen, wat te verwachten was. Een deel van zijn opmerkingen waren terecht (het blijft uiteindelijk maar een thesis), tegen een deel van zijn opmerkingen ben ik ingegaan (al dan niet succesvol zal ik over een weekje kunnen zeggen). Goeie vakantie!

%d bloggers like this: